ZBROJOWNIA
  Top » Katalog » Wyposa¿enie taktyczne » Latarki i o¶wietlenie » KLA-LAT-MI10 Moje Konto  |  Zawarto koszyka  |  Zamwienie   
Kategorie
KOMIS
MODELE TUNINGOWANE
Wiatrówki
Pistolety
Rewolwery
Pistolety maszynowe
Karabiny szturmowe (1)
Karabiny maszynowe
Karabiny wyborowe
Strzelby
Granatniki, granaty
Amunicja, Gazy, Silikony (6)
Magazynki (2)
Baterie i ³adowarki (5)
Akcesoria (7)
Czê¶ci zewnêtrzne (3)
Czê¶ci wewnêtrzne (59)
Czê¶ci do pistoletów
Czê¶ci do karabinów wyborowych
Optyka i celowniki (1)
Wyposa¿enie taktyczne (14)
  Okulary i gogle (1)
  Umundurowanie (1)
  Kamizelki taktyczne
  Oporz±dzenie Flyye
  £adownice i torby
  Kabury
  Kominiarki (2)
  He³my
  Maski
  Pasy
  Buty
  Ochraniacze
  Rêkawice
  Apteczki
  Arafatki i chusty
  Naszywki
  Zawieszenia taktyczne (1)
  Smycze
  Systemy hydratacyjne
  Zapalniczki (2)
  Zegarki
  ¯ywno¶æ
  Komunikacja (1)
  Latarki i o¶wietlenie (6)
  Maskowanie
  Narzêdzia/biwak
  Paracord
  Plecaki
  Pokrowce
  Walizki na broñ
  Tarcze
Artyku³y obronne (1)
No¿e i maczety
Prasa (1)
Gad¿ety
Us³ugi


Producenci
Nowoci wicej
Ergonomic Rail Red 13"
Ergonomic Rail Red 13"
330,00z³
288,00z³
Wyszukiwanie
 
Wpisz sowo aby wyszuka produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Bezpieczestwo i Polityka Cookies
Sklep stacjonarny
KontaktLatarka Klarus Mi10
[KLA-LAT-MI10]
159,00z³
Towar dostepny

Klarus to jeden z najlepszych producentów elektroniki i dostawca zawansowanych rozwi±zañ technologicznych dla wielu znanych firm. Ten wyspecjalizowany producent zebra³ swoje najlepsze rozwi±zania i zaimplementowa³ we w³asnych produktach. Dziêki temu powsta³a linia latarek, które ³±cz± w sobie wiele cech czêsto niewystêpuj±cych w ¿adnym innym modelu dostêpnym na rynku. Wszystkie latarki Klarus s± wyposa¿one w najnowocze¶niejsze diody CREE o ¿ywotno¶ci 50.000 godzin daj±ce dwukrotnie wiêcej ¶wiat³± i wytwarzaj±ce znacznie mniej ciep³a ni¿ popularne dotychczas stosowane diody Luxeon. Tubusy latarek wykonane s± z aluminium lotniczego obrabianego na obrabiarkach CNC a ich pokrycie to najwy¿szej, jako¶ci anodowanie czyni±ce powierzchniê odporn± na zarysowania. Za sterowanie odpowiadaj± zaawansowane uk³ady elektroniczne umo¿liwiaj±ce oszczêdne gospodarowanie energi±. Wszystkie latarki posiadaj± klasê wodoszczelno¶ci IPX8, co umo¿liwia zanurzenie latarki na g³êboko¶æ do 2m a tak¿e spe³niaj± warunki wojskowej normy MIL-STD-810F (upadki, wstrz±sy, wibracje).

Latarka Klarus Mi10 to najmniejsza i jedna z najja¶niej ¶wiec±cych na ¶wiecie latarek zasilanych bateri± AAA. W modelu tym u¿yto najnowszej diody CREE XP-E R2 LED daj±cej jasne mocne ¶wiat³o i du¿y zasiêg, wykonanie natomiast to aluminium lotnicze. Maksymalna si³a ¶wiat³a 80 lumenów. Maksymalny czas ¶wiecenia 66h. Super oszczêdny tryb pracy 2 lumeny. Latarka jest wodoodporna do g³êboko¶ci 2m. Posiada zabezpieczenia uk³adu steruj±cego przed skutkami odwrotnego zamontowania akumulatorów zasilaj±cych.
Mi10 to idealny wybór dla u¿ytkowników poszukuj±cych ¼ródla ¶wiat³a o minimalnych wymiarach i bardzo du¿ej mocy. Latarka jest niewiele wiêksza ni¿ popularny paluszek AAA i z ³atwo¶ci± mie¶ci siê w kieszeni koszuli lub spodni.

Specyfikacja:
Dioda: CREE XP-E R2 LED o ¿ywotno¶ci minimum 50,000 godzin.
Tryby ¶wiecenia: Tryb 80 lumenów (70min), Tryb 20 lumenów (5,1h), Tryb 2 lumeny (66h)
Zasilanie: 1 x AAA (brak w zestawie)
Kolor tubusu: Military Black
D³ugo¶æ ca³kowita: 71,6 mm
¦rednica tubusu: 12,7mm
Waga: 21g (bez akumulatorów)
Materia³: Anodowane Aluminium lotnicze pokryte anty¶cieraln± pow³ok±
Wodoodporno¶æ: zgodnie z norm± IPX-8 (do g³êboko¶ci 2 metrów)
Szk³o zabezpieczaj±ce odb³y¶nik: specjalnie wzmocnione odporne na zarysowania
Akcesoria na wyposa¿eniu: metalowy pier¶cieñ umo¿liwiaj±cy noszenie latarki np. na kó³ku wraz z kluczami, zapasowa uszczelka.

Producent: Klarus.

Data dodania produktu do sklepu: wtorek, 21 lutego 2012.
Recenzje
Koszyk wicej
...jest pusty
Zaloguj si
Adres E-mail:
Haso:

Nie pamitasz hasa?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
KLARUS
Inne produkty
Powiadomienia wicej
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Latarka Klarus Mi10
Promocje wicej
Zêbatka osi silnika typ O SHS
Zêbatka osi silnika typ O SHS
15,00z³
9,00z³
Recenzje wicej
Napisz RecenzjNapisz recenzj o tym produkcie!

Copyright © 2006-2020 Zbrojownia ASG.

Powysza strona internetowa naley do firmy LS Trading i podlega ochronie prawnej. Zdjcia, opisy produktw oraz inne teksty, a take wszelkie materiay graficzne stanowia wyaczna wasnos LS Trading i podlegaja ochronie zgodnie z Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie w czsci lub caosci materiaw zawartych na tej stronie jest zabronione.